Klik v domovino je multimedijsko spletišče ljudske kulturne dediščine slovenskih izseljencev iz Francije, ZDA in Kanade, ki jo hrani arhiv GNI. Gre za pomembne zbirke zvočnega gradiva, nastale v začetku prejšnjega stoletja, ki so zapis ne samo takratne ljudske pesemske, glasbene in plesne kulture, marveč hkrati tudi dokument kulturne in nacionalne zavesti ter izvirnih ustvarjalnih tokov nekega naroda. So izraz prepletanja in mešanja različnih kultur ter vplivov nove domovine ter časa na življenje slovenskega človeka. Z izbranimi vsebinami želimo predstaviti kontekst okolja, tudi znotraj zgodovinskih, socialnih in političnih razmer, v katerem je slovenskim izseljencem uspelo ohraniti svojo identiteto.

Zvočni posnetki, rokopisni zapisi ter spremno folkloristično in etnološko gradivo iz Francije, ZDA in Kanade kažejo na to, kako se je slovenska kulturna dediščina širila med izseljenci ter omogočala ohranjanje nacionalne zavesti in dialog s tradicijo domovine, iz katere so odšli, a je v svojih duhovnih sferah niso nikoli zapustili. Danes želimo različnim generacijam izseljencev in potomcev izseljencev po svetu omogočiti dostopnost do teh vsebin, kot njihov individualni in kolektivni kulturni spomin na deželo in kulturo prednikov.

Klik v domovino je skupni projekt Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU in Laboratorija za grafiko in multimedije UNI FRI.
Projekt so zasnovali in realizirali dr. Gregor Strle, as. Matevž Pesek in doc. dr. Matija Marolt. Projekt je bil financiran s strani Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu (CRP 2010-12; V5-1033).